Tämä osio sisältää:

  • Uupuneesta eläväksi -työkirja (ladattava)
  • Tietoa Vitasal-asiakkuudesta (ladattava)
  • Videoiden tiivistelmä PDF
  • Erilaisia lähteitä uupumukseen liittyen

Lataa ylläolevasta lilnkistä Uupunesta eläväksi -työkirja. Täytä taulukot ja tallenna sen jälkeen PDF-tiedosto omalle koneellesi.

Kirjallisuutta, linkkejä ja tietolähteitä uupumukseen liittyen

Uupumus, muuna kuin psyykkisenä ongelmana, on aiheena aika vieras terveydenhuollossa. Lähes kaikki lähteet auttavat muokkaamaan mieltä joustavammaksi tai antavat kotiohjeita stressinsietoon. Itselläni nämä keinot eivät riittäneet, vaan tarvitsin monia fysiologisia toimia kehoni takaisin käyttökuntoon saamiseksi. 

Moni meistä haluaa perehtyä ja syventyä aiheeseen enemmän, jotta asiasta muodostuisi itselle mahdollisimman laaja kokonaiskuva. Fysiologian suurpiirteiselläkin tuntemuksella etenet hieman helpommin hoitopolullasi. 

Olen kerännyt alle uupumus-aiheisia kirjoja, linkkejä, lähteitä. Olen jaotellut lähteet tieteellisiin ja muihin lähteisiin. En allekirjoita kaikkia tekstejä kokonaisuudessaan, mutta valitsemissani lähteissä on tarpeellista tietoa asiakokonaisuuden hahmottamiseksi. 

Tieteelliset lähteet

Aro A, Mutanen M, Uusitupa M (toim.). Ravitsemustiede

Kaartti C.        https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/133679/Kaartti_Caroline.pdf?sequence=1

Korkeila J. Stressi, tunteiden säätely ja immuniteetti. Duodecim 2008;124(6): 683–92

Koskenvuo, M. Aiheuttaako stressi somaattisia sairauksia? Duodecim 2000; 116: 2288–95

Puttonen S. https://www.researchgate.net/profile/Sampsa-        Puttonen/publication/351839592_Stressin_fysiologiset_vaikutukset_Tyoterveyslaakari_3_28-31/links/60b08411a6fdcc647ee355da/Stressin-fysiologiset-vaikutukset-Tyoeterveyslaeaekaeri-3-28-31.pdf

Sand O, Sjaastad O V, Haug E, Bjålie J G: Ihminen. Fysiologia ja anatomia

Tietokirjat

Haavisto M. Hankala potilas

Jaakkola K. Hormonitasapaino

Mäkeläinen P. Kilpirauhanen ja kokonaisvaltainen hoito

Blogit

Hankala potilas –blogi 

Jalkeilla –blogi

Facebook-ryhmiä

Lisämunuaisen uupumuksen kokonaisvaltainen hoito (suosittelen)

Työuupumus – Burnout: Tie Toipumiseen (henkisiin keinoihin nojautuva)

Uupuneet ja toipuvat (avarakatseinen)

Muut

https://aitokauppa.fi/blogs/aito-blogi/lisamunuaisuupumus-yleinen-mutta-huonosti-tunnettu-vaiva

http://www.hankalapotilas.net

https://www.kilpirauhanen.com/tietopankki/lisamunuaisten-uupumus/

https://www.luontaisnetti.fi/index.php?valikko=valikko&sivu=aikuiset_karsitko_tietamattasi_lisamunuaisuupumuksesta

Pöntynen V: stressiluennot (https://lupaushealth.fi)


Haluatko pysyä ajantasalla kokonaisvaltaiseen terveyteen liittyvissä asioissa?

Liittymällä Vitasalin sähköpostilistalle saat suoraan sähköpostiisi arvokasta tietoa terveydestä. Voit halutessasi poistua listalta milloin vain.