Vitasalin asiakkaina on usein suolistovaivoista kärsivä ihminen. Helpoin asiakas on sellainen, jonka ruokavalio on epätasapainossa: hiilihydraatteja on liikaa ja/tai proteiinin saanti on puutteellista ja/tai rasvat puuttuvat lähes kokonaan. Ruokavalion korjaamisella saatetaan joskus saada terveys palautettua hyvinkin nopeasti.

Pääosalla Vitasalin asiakkaista on ruokavalio priimaa. En kykene antamaan vinkkejä ruokavalion parantamiseksi. Siitä huolimatta asiakkaalla on invalidisoivia ruuansulatusongelmia ja ne ovat voineet kestää usein 10 vuotta tai enemmän. 

Suoliston mikrobiston ja ruuansultauskanavan tilanteen kartoittaminen on lähes aina välttämätöntä. GI MAP – testi antaa laajan kuvan suolistosi terveydestä. Lue lisää täältä: https://vitasal.fi/gi-map-testi-ratkaisu-pitkittyneisiin-vatsavaivoihin/

Suoliston mikrobiston lisäksi tarvitaan tieto siitä, onko mahalaukussa riittävästi suolahappoa. Voit testata kotioloissa, onko sinulla mahdollisesti vähähappoinen maha. Ruuansulatus tyssää heti alkumetreillä, mikäli sinulla ei ole riittävästi elintärkeää suolahappoa. Lue lisää täältä: https://vitasal.fi/viisi-eri-tapaa-arvioida-onko-sinulla-hapoton-vatsa/

En ole vielä yhtään kertaa nähnyt, että joltakulta olisi selvitetty histamiini-ongelman mahdollisuutta oireita selittämään. Varmasti on monia, joilta on tutkittu, mutta minun kohdalleni ei ole sattunut. 

Histamiiniongelmat aiheuttavat yksilöllisesti hyvin monenlaisia oireita: esimerkiksi päänsärky, kasvojen punoitus ja pistely, nenän tukkoisuus. Pidempään jatkuessaan altistus histamiinille voi aiheuttaa myös huimausta, väsymystä, huonoa oloa ja heikkoa rasituksensietoa urheilun yhteydessä. Vatsaoireita, mm. närästystä, jopa hengenahdistusta ja sydämentykytystä voi ilmetä sekä astmaa, unihäiriöitä ja masennusta.

Mikäli olet kärsinyt toistaiseksi selittämättömistä ruuansulatus/suolisto-vaivoista, suosittelen arvioimaan esimerkiksi oirekyselyn perusteella, voiko sinulla olla histamiiniongelma. 

GI MAP – testin perusteella saat tietää, onko sinulla erityisesti / enemmistönä / paljon histamiinia tuottavia bakteereita. Terveydenhuolto tarjoaa lisäksi toisenlaisia testejä, joiden avulla voidaan arvioida histamiiniongelman mahdollisuutta.

Tässä blogissa selvitellään, minkälaisia erilaisia histamiiniongelmia on olemassa, miten niitä voi tutkia ja miten tilannetta voi auttaa. Blogista löydät tällaiset pääotsikot:

 1. Mitä histamiiniongelma tarkoittaa
 2. Histamiiniin liittyvät mahdolliset oheisvaivat
 3. Miten histamiiniongelmia voidaan tutkia
 4. Miten histamiiniongelmaa hoidetaan
 5. Onko sinulla kokemuksia kerrottavaksi asti


1. Mitä histamiiniongelma tarkoittaa

Histamiinia on luonnollinen aine, sitä muodostuu ihmisen kehossa. Se on aminohappo ja esimerkiksi histidiini-aminohapon hajoamistuote. Histamiini lisää mm. verisuonten seinämien läpäisevyyttä, sileiden lihassyiden supistelua ja mahahapon eritystä. Histamiini on myös tärkeä osa immuunijärjestelmäämme ja se on hermoston välittäjäaine. Sillä on tärkeä rooli monissa muissakin kehon prosesseissa, kuten tulehduksissa, allergisissa reaktioissa ja ruoansulatuksessa

Joillekin ihmisille histamiini voi aiheuttaa merkittäviä terveysongelmia. Tässä blogissa käsittelemme histamiiniongelmia, niiden syitä, oireita ja hoitomahdollisuuksia.

Mitä histamiiniongelmat tarkoittavat?

Histamiiniongelmat tarkoittavat tilaa, jossa elimistön kyky käsitellä histamiinia on heikentynyt tai histamiinia kertyy elimistöön liikaa. Yleisin histamiiniongelma on histamiini-intoleranssi, jossa elimistö ei pysty hajottamaan histamiinia riittävän tehokkaasti.

Mistä histamiiniongelmat johtuvat?

Histamiiniongelmien syyt voivat vaihdella, mutta yleisimpiä syitä ovat:

Miksi histamiini aiheuttaa ongelmia joillekin, mutta ei kaikille?

Histamiiniongelmien yksilöllisyys johtuu pääasiassa geneettisistä eroista ja ruoansulatuskanavan terveydestäToisilla ihmisillä on tehokkaampi histamiinin hajoamisprosessi, kun taas toisilla tämä prosessi on heikentynyt.

Onko muitakin histamiiniongelmia kuin histamiini-intoleranssi?

Histamiini-intoleranssi ei ole kattava termi kuvaamaan kaikkia histamiiniongelmia, vaikka se on yleisimmin tunnettu histamiiniin liittyvä häiriö. Histamiiniongelmia on monenlaisia, ja niillä on erilaisia taustasyitä ja oireita. 

Histamiini-intoleranssi viittaa nimenomaan ongelmaan histamiinin hajoamisessa, kun taas muut histamiiniongelmat voivat johtua liiallisesta histamiinin tuotannosta, syöttösolujen liikakasvusta tai niiden liiallisesta aktivoitumisesta

On tärkeää käyttää täsmällisiä termejä kuvaamaan erilaisia histamiiniongelmia, jotta voidaan tunnistaa oikea syy ja hoitaa sitä asianmukaisesti.

Histamiini-intoleranssi

Histamiini-intoleranssi tarkoittaa tilaa, jossa elimistö ei pysty tehokkaasti hajottamaan histamiinia. Tämä johtuu usein diamino-oksidaasi (DAO) -entsyymin puutteesta tai heikentyneestä toiminnasta. Tämän seurauksena histamiinia kertyy elimistöön ja aiheuttaa oireita, kuten:

Mastosytoosi

Mastosytoosi on harvinainen sairaus, jossa elimistössä on liikaa syöttösoluja (mastosyyttejä), jotka vapauttavat suuria määriä histamiinia. Tämä tila voi olla joko ihon mastosytoosi tai systeeminen mastosytoosi, jossa syöttösoluja löytyy useista elimistä.

Mastosyyttien aktivaatio-oireyhtymä (MCAS)

MCAS (mast cell activation syndrome) on tila, jossa syöttösolut aktivoituvat liiallisesti ja vapauttavat histamiinia ja muita kemikaaleja, mikä aiheuttaa laaja-alaisia oireita, kuten:

 • Allergisia reaktioita
 • urtikariaa (nokkosihottumaa)
 • Ruoansulatusongelmia
 • Neurologisia oireita, kuten aivosumua ja ahdistusta
 • Hengitysvaikeuksia
 • sydämentykytyksiä

Allergiat ja yliherkkyydet

Allergiat ja yliherkkyydet liittyvät usein histamiinin vapautumiseen. Allergisissa reaktioissa syöttösolut vapauttavat histamiinia vastauksena allergeeneille, mikä aiheuttaa tuttuja allergiaoireita, kuten:

Histamiinin hajottamiseen liittyvät ongelmat

Histamiini-intoleranssin lisäksi voi olla muita ongelmia histamiinin hajottamisessa, kuten heikentynyt histamiini-N-metyylitransferaasi (HNMT) -entsyymin toiminta, joka myös osallistuu histamiinin hajoamiseen.2. Histamiiniin liittyvät mahdolliset oheisvaivat

Liittyykö histamiini-ongelma ja vuotava suoli yhteen?

Histamiini-ongelmat voivat liittyä vuotavaan suoleen (leaky gut). Se tarkoittaa, että suolen limakalvo on vaurioitunut ja suolen läpäisevyys on lisääntynyt. Tämä voi johtaa siihen, että histamiinia pääsee verenkiertoon suurempina määrinä, mikä voi pahentaa histamiini-intoleranssin oireita.

Liittyykö histamiini-ongelma atopiaan ja/tai allergiaan?

Histamiini on keskeinen tekijä allergisissa reaktioissa ja atooppisessa ihottumassa. Allergisissa reaktioissa histamiini vapautuu syöttösoluista ja aiheuttaa oireita, kuten kutinaa, turvotusta ja punoitusta.

Mitä tiloja tai sairauksia histamiiniongelmaan voi liittyä?

Histamiiniongelmat voivat liittyä useisiin tiloihin ja sairauksiin, kuten:

 

3. Miten histamiiniongelmia voidaan tutkia

‘Urtikaria – verikoe (HR, histamiinin vapautus) seerumista

‘Urtikaria (HR, histamiinin vapautus), seerumista’ on verikoe, joka mittaa syöttösolujen histamiinin vapautumista seerumissa. Tämä testi auttaa arvioimaan, miten herkästi kehon syöttösolut vapauttavat histamiinia, mikä voi liittyä erilaisiin allergisiin reaktioihin ja urtikariaan  eli nokkosihottumaan.

Mitä tarkoittaa, jos urtikaria- arvo on matala?

Jos verikokeen urtikaria-arvo on matala, se tarkoittaa, että syöttösolut vapauttavat histamiinia vain vähän tai eivät ollenkaan. Tämä voi viitata siihen, että henkilön immuunijärjestelmä ei reagoi voimakkaasti histamiinin vapautumisen kautta. Matalat arvot voivat tarkoittaa normaalia tilaa tai sitä, että tutkittavan ihmisen immuunisysteemissä on poikkeavuutta, jolloin se tarkoittaa, että syöttösolut toimivat heikosti.

Mitä tarkoittaa, jos urtikaria – arvo on korkea?

Jos verikokeen arvo on korkea, se tarkoittaa, että syöttösolut vapauttavat histamiinia helposti ja runsaasti. Tämä voi viitata erilaisiin tiloihin, kuten:

Muita verikokeita ja testejä histamiiniongelmien tutkimiseksi

Histamiiniongelmia voidaan tutkia myös muilla verikokeilla ja testeillä:

Funktionaalisen lääketieteen testit ja apu histamiiniongelmille

Funktionaalinen lääketiede tarjoaa monipuolisesti testejä histamiiniongelman selvittelyyn. 

Ruoansulatuskanavan terveystestit, joiden avulla tutkitaan suoliston mikrobistoa ja läpäisevyyttä (vuotava suoli), mikä voi vaikuttaa histamiinitasoihin. Lue lisää GI MAP – mikrobitestistä: :https://vitasal.fi/gi-map-testi-ratkaisu-pitkittyneisiin-vatsavaivoihin/

GI MAP – testin avulla saat tietää millaisia bakteereita tai mikrobeja sinulla on suolistossa. Erityisesti eräät bakteerit tuottavat histamiinia. Keskustele asiantuntijan kanssa mikrobitestin tarpeellisuudesta ja/tai viittaavatko mikrobitestisi tulokset histamiini-ongelmaan.

Histamiini – oirekysely

On olemassa histamiinioirekyselyjä, joita käytetään arvioimaan mahdollisia histamiiniongelmia, kuten histamiini-intoleranssia, mastosytoosia ja mastosyyttien aktivaatio-oireyhtymää (MCAS). Nämä kyselyt voivat auttaa tunnistamaan oireiden yhteyden histamiiniin ja ohjaamaan jatkotutkimuksia ja hoitoa. Kyselyissä kartoitetaan erilaisia oireita ja niiden esiintymistiheyttä. Asioidessasi terveydenhuollossa tai kokonaisvaltaisten asiantuntijoiden kanssa, ota esiin histamiini-ongelmiin liittyvät oireesi.

Histamiinioirekyselyt eivät yksin riitä diagnosoimaan histamiiniongelmia, mutta ne voivat olla hyödyllinen työkalu oireiden kartoittamisessa ja viitteenä jatkotutkimuksia varten. Terveydenhuollon ammattilainen voi käyttää kyselyn tuloksia yhdessä muiden diagnostisten testien ja arviointien kanssa selvittääkseen histamiiniongelman mahdollisen syyn ja tarvittavan hoidon.

Yleisiä kysymyksiä histamiinioirekyselyissä

Histamiinioirekyselyt voivat sisältää kysymyksiä seuraavista oireista ja niiden esiintymisestä:

 1. Iho-oireet: Kutina, nokkosihottuma, punoitus, turvotus
 2. Ruoansulatuskanavan oireet: Turvotus, vatsakipu, ripuli, pahoinvointi
 3. Hengitystieoireet: Nenän tukkoisuus, aivastelu, hengityksen vinkuminen, hengenahdistus
 4. Neurologiset oireet: Päänsärky, migreeni, huimaus, aivosumu
 5. Sydän- ja verisuonioireet: Sydämentykytys, verenpaineen vaihtelut, pyörtyminen
 6. Yleiset oireet: Väsymys, kuumeilu, nivelkivut
 7. Ruoka-aineisiin liittyvät oireet: Oireiden ilmaantuminen tiettyjen ruoka-aineiden nauttimisen jälkeen (esim. viini, juusto, suolatut ja savustetut ruoat)


4. Miten histamiiniongelmaa voidaan hoitaa

Histamiiniongelmat voivat vaikuttaa merkittävästi elämänlaatuun, mutta niiden hallinta on mahdollista oikean diagnoosin ja hoidon avulla. Ruoansulatuksen terveys, ruokavalio, lääkitys ja ravintolisät voivat auttaa vähentämään oireita ja parantamaan elämänlaatua.

Mitkä ruoka-aineet sisältävät histamiinia tai lisäävät histamiinin tuotantoa?

Ruoka-aineet, jotka sisältävät runsaasti histamiinia tai stimuloivat sen vapautumista, voivat pahentaa histamiiniongelmia. Näitä ovat esimerkiksi:

Histamiinin tuotantoa ja vaikutuksia voidaan hallita erilaisilla lääkkeillä ja tuotteilla

Miten maksakapselit mahdollisesti auttavat histamiini-ongelmista kärsivää?

Maksakapselit voivat auttaa histamiiniongelmista kärsiviä useista syistä, jotka liittyvät maksan rooliin kehon detoksifikaatiossa ja histamiinin hajoamisessa. 

Maksan detoksifikaatiokyky

Maksa on keskeinen elin kehon detoksifikaatiossa. Se hajottaa ja poistaa haitallisia aineita verestä, mukaan lukien histamiinia. Maksakapselit sisältävät usein ainesosia, jotka tukevat maksan toimintaa ja sen kykyä poistaa toksiineja ja kuten jo mainittiin, ylimääräistä histamiinia kehosta. 

 Histamiinin hajottaminen

Maksa tuottaa diamino-oksidaasi (DAO) -entsyymiä, joka on tärkeä histamiinin hajottamisessa. Joissakin tapauksissa histamiiniongelmat voivat johtua DAO-entsyymin puutteesta tai heikentyneestä toiminnasta. Maksakapselit voivat sisältää ainesosia, jotka tukevat DAO-entsyymin tuotantoa ja toimintaa.

Ravinteiden tarjonta

Maksakapselit sisältävät usein vitamiineja ja mineraaleja, jotka ovat välttämättömiä maksan ja DAO-entsyymin toiminnalle. Näitä ravinteita ovat esimerkiksi:

Antioksidanttien vaikutus

Maksakapselit sisältävät antioksidantteja, kuten esimerkiksi Silybum marianum’ia (maitohorsma) tai N-asetyylikysteiini’a (NAC), jotka suojaavat maksaa ja parantavat sen kykyä hajottaa histamiinia. Antioksidantit vähentävät oksidatiivista stressiä, ja näin ne parantavat maksan toimintaa.

Tulehduksen vähentäminen

Histamiiniongelmat voivat liittyä tulehdukseen, ja maksan toiminnan tukeminen voi auttaa vähentämään kehon tulehdustilaa. Tämä voi tapahtua parantamalla maksan kykyä prosessoida ja poistaa tulehduksellisia välittäjäaineita.

Histamiini-ongelmista kärsivän pitää valita tarkasti probioottivalmiste

Tietyt probioottikannat voivat olla hyödyllisiä niiden syöttösolujen toimintaa tasaavien vaikutustenvuoksi. Tällaisia ovat Lactobacillus kannoista rhamnosus, gasseri, plantarum ja salivarius sekä Bifidobakteereista infantis, longum, bifidum ja breve. Hiivalaji Saccharomyces boulardii sopii myös osalle. 

Tietyt probioottikannat voivat nostaa histamiinitasoja. Näitä ovat Lactobacillus kannoista Casei, Bugaricus, Streptococcus thermophilus, delbrueckii, helveticus, Coagulans, jotka eivät pääosin ole niitä tutuimpia kantoja, jos probiootti purkkien sisällysluetteloita tutkii. 


5. Onko sinulla kokemuksia kerrottavaksi asti

Haluatko kertoa oman kokemuksesi? Laita minulle sähköpostia posti@vitasal.fi? Tai haluatko tulla haastateltavaksi Vitasalin podcastiin, jolloin muutkin ihmiset saisivat tietoa ja apua usein haastavaan hoitopolkuun? Ota yhteys, jos haluat auttaa muita oman kokemuksesi kautta

Yksi vastaus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Haluatko pysyä ajantasalla kokonaisvaltaiseen terveyteen liittyvissä asioissa?

Liittymällä Vitasalin sähköpostilistalle saat suoraan sähköpostiisi arvokasta tietoa terveydestä. Voit halutessasi poistua listalta milloin vain.