Kokonaisvaltainen terveyden palauttaminen vaatii asiantuntijan tukea ja osaamista

Vitasal terveysvastaanotto on tarkoitettu hankalista, pitkään jatkuneista ja myös nk. helpoista oireista kärsiville. Vastaanotolla käyneillä henkilöillä on ollut mm. suolisto-, kilpirauhas-, raudanpuute-, väsymys-, uni- ja myös muita ongelmia. Pitkään jatkuneet ongelmat vaativat pidemmän terveydenpalauttamisajan, mutta joskus terveystuloksia tulee jo yhden tapaamiskerran jälkeen. Vastaanotto toteutetaan etänä (puhelin, skype, zoom, facetime, whatsup), joskin muista tapaamisvaihtoehdoista voidaan sopia. Asun Helsingissä.
1,5 tuntia kestävä alkukartoitus sisältää kokonaisvaltaisen keskustelun, jossa asiakkaan omalla tarinalla on keskeinen sija. Lähtötilanteessa asiakas täyttää lomakkeita, joiden avulla voidaan luoda mittareita. Mittarit kuvaavat valittujen tekojen vaikutuksia. Aiemmin otettujen verikokeiden ja tutkimusten antama informaatio on tärkeää. Niiden sekä oireiden perusteella edetään hoitopolulla. Suunnittelen lähes aina lisää verikokeita ja tutkimuksia Saat vuorokauden sisällä suunnitelman sekä asiantuntijan tuen muutoksen toteuttamiseksi sopimallamme tavalla. Jatkotapaamiset toteutuvat yksilöllisen tilanteen mukaan.

Asiakkaan saamat hyödyt terveysvalmennuksesta:

  • Monioireilusi vähenee ja/tai tervehdyt kokonaisvaltaisen terveydentilan kartoituksen ja hoitosuositusten avulla (tutustu paranemiskertomuksiin)
  • Pääset epätietoisuudesta tietoisuuteen. Terveysvalmennus ja siihen liittyvä kartoitus ja tutkimukset, perustuvat häiriötilojen ja tärkeiden elintoimintojen toimimattomuuksien selvittelyyn
  • Saat asiantuntijan aktiivisen tuen muutosten aikaansaamiseksi

Mitä terveysvalmennuksen aikana käytännössä tapahtuu?

Terveysvalmennus on laaja-alainen ja syvällinen palvelu terveysongelmien ratkaisemiseksi. Ensimmäisellä kerralla luodaan kokonaiskuva asiakkaan tarinan, aiempien tutkimusten ja oirekartoituksen perusteella. 

Kehon nykytilanne arvioidaan ruokapäiväkirjan, käytössä olevien ravintolisien, lääkkeiden, ja aiemmin otettujen laboratoriokokeiden, tutkimusten avulla ja elämäntilanteen perusteella. Kirjallinen etenemissuunnitelma, jonka asiakas saa jokaisen tapaamisen päätteeksi,  sisältää ruokavalio, -ravintolisä-, laboratorio- ja/tai tutkimussuunnitelman. Yhden kerran käynti ei yleensä tuo ratkaisua monia vuosia kestäneisiin terveysongelmiin, vaikka joskus niin voi toki käydä. Tarvittaessa työskennellään pitkäaikaisesti kehon biokemiallisia, fysiologisia ja mikrobiologisia prosesseja tukien.

Mikä terveysvalmennuksen tavoite on?

Terveysvalmennuksessa saat tietoa oman kehon toiminnasta/toimimattomuudesta laajemmin ja syvällisemmin kuin mihin ehkä olet tottunut. Voit itse arvioida, kuinka paljon jaksat tehdä terveytesi eteen eli paljonko ’siedät’ muutoksia. Ongelmaasi lähestytään kokonaisvaltaisesta näkökulmasta. Sinun on mahdollista teettää tutkimuksia, joita julkinen sektori ei käytä tai tunnista. Terveydenpalauttaminen vaatii keskittymistä ja uuden opettelua. Usein sairausloma on tarpeen, jotta hoitopolulla päästään eteenpäin. 

Terveysvalmennuksen avulla voit osallistua aktiivisesti terveyhtymisprosessiin ja hoitopolun rakentamiseen ja tehostamiseen. Terveysalmennuksen avulla voit kulkea systemaattisesti kohti terveyttä, oppia ja tiedostaa kehon fysiologisia, biokemiallisia ja mikrobiologisia lainalaisuuksia. Voit vaikutta uuden tiedon ja uusien tekojen avulla omaan hoitopolkuun ja tervehtymiseen, hahmottaa omat oireet uudesta näkökulmasta.

Oirekuvan, voinnin sekä laboratoriotulosten perusteella ohjaan sinut tarvittaessa kokonaisvaltaisen lääkärin vastaanotolle, jolla on käytössään -luvallasi-  hankkimani informaatio terveydentilastasi. Vastaanotto on mahdollista toteuttaa etänä, joka vaatii asiakkaalta vähemmän ponnisteluja terveystilanteen ollessa heikko. 

Mihin terveysvalmennus perustuu?

Terveysvalmennus perustuu lääketieteelliseen, biologiseen, biokemialliseen, fysiologiseen ja mikrobiologiseen tutkittuun tietoon terveydestä. Vastaanotolle varataan aikaa riittävästi, sinua ei kehoteta rajoittumaan vain yhden vaivan kertomiseen vaan pyritään saamaan laajasti selville kaikki oireet ja tuntemukset ja niihin vaikuttavat syyt. Saat etenemissuunnitelman kirjallisena. 


Terveysvalmennuksessa asiakas saa toivoa ja uskoa, että asioihin voidaan vaikuttaa ja oireiden syyt useimmissa tapauksissa voidaan selvittää.

 

Haluatko pysyä ajantasalla kokonaisvaltaiseen terveyteen liittyvissä asioissa?

Liittymällä Vitasalin sähköpostilistalle saat suoraan sähköpostiisi arvokasta tietoa terveydestä. Voit halutessasi poistua listalta milloin vain.