Kokonaisvaltainen terveyden palauttaminen vaatii asiantuntijan tukea ja osaamista – tervetuloa Vitasalin potilaaksi!

Vitasal terveysvastaanotto on tarkoitettu hankalista, pitkittyneistä oireista kärsiville, mutta myös ”selkeiden” oireilujen selvittämiseksi ja hoitamiseksi. Vastaanotollani terveyshaasteita ratkotaan kokonaisvaltaisesti, niiden juurisyistä käsin. Vastaanotolla käyneillä henkilöillä on ollut muun muassa ongelmia suoliston, kilpirauhasen, raudanpuutteen, uupumuksen ja väsymyksen sekä unen kanssa.

Pitkään jatkuneet ongelmat vaativat usein pidemmän terveydenpalauttamisajan, mutta joskus terveystuloksia tulee jo yhden tapaamiskerran jälkeen. Vastaanotto toteutetaan etänä (puhelin, Skype, Zoom, Facetime, WhatsApp), joskin muista tapaamisvaihtoehdoista voidaan sopia. Asun Helsingissä.

Vastaanotolla 1,5 tuntia kestävä alkukartoitus sisältää kokonaisvaltaisen keskustelun, jossa asiakkaan omalla tarinalla on keskeinen sija. Lähtötilanteessa asiakas täyttää oirekyselyitä, joiden avulla voidaan luoda mittareita. Mittarit kuvaavat valittujen hoitotekojen vaikutuksia. Aiemmin otettujen verikokeiden ja tutkimusten antama informaatio on tärkeää. Niiden sekä oireiden perusteella edetään hoitopolulla.

Suunnittelen lähes aina lisää verikokeita ja tutkimuksia. Saat vuorokauden sisällä ’etenemissuunnitelman’. Tapaamistemme aikana saat asiantuntijan tuen muutoksien toteuttamiseksi. Jatkotapaamiset toteutuvat yksilöllisen tilanteen mukaan.

Hinnat:

30 min = 65 e

3 kertaa (1 1/2 h + 1/2 h + 1/2 h) = 280 e

5 kertaa = 390 e

10 kertaa = 495 e

Haluatko tietää lisää? Kysy posti@vitasal.fi tai voit soittaa 040 504 51 54. Soitan takaisin tarvittaessa.

Potilaan saamat hyödyt Vitasalin terveysvastaanotosta:

  • Monioireilusi vähenee ja/tai tervehdyt kokonaisvaltaisen terveydentilan kartoituksen ja hoitosuositusten avulla (tutustu paranemiskertomuksiin).

  • Pääset epätietoisuudesta tietoisuuteen. Terveysvastaanotto ja siihen liittyvä kartoitus ja tutkimukset perustuvat häiriötilojen ja tärkeiden elintoimintojen toimimattomuuksien selvittelyyn.

  • Saat sairaanhoitajan aktiivisen tuen muutosten aikaansaamiseksi.

Mitä terveysvastaanotolla käytännössä tapahtuu?

Vitasalin terveysvastaanotto on laaja-alainen ja syvällinen palvelu terveysongelmien ratkaisemiseksi. Ensimmäisellä kerralla luodaan kokonaiskuva potilaam tarinan, aiempien tutkimusten ja oirekartoituksen perusteella.

Kehon nykytilanne arvioidaan ruokapäiväkirjan, käytössä olevien ravintolisien, lääkkeiden, ja aiemmin otettujen laboratoriokokeiden ja tutkimusten avulla sekä elämäntilanteen perusteella. Potilas saa jokaisen vastaanottokerran päätteeksi kirjallisen etenemissuunnitelman,  joka sisältää ruokavalio-, ravintolisä-, laboratorio- ja/tai tutkimussuunnitelman.

Yhden kerran käynti ei yleensä tuo ratkaisua monia vuosia kestäneisiin terveysongelmiin, vaikka joskus niin voi toki käydä. Tarvittaessa työskennellään pitkäaikaisesti kehon biokemiallisia, fysiologisia ja mikrobiologisia prosesseja tukien.

Mikä terveysvalmennuksen tavoite on?

Vastaanotolla saat tietoa oman kehon toiminnasta tai toimimattomuudesta laajemmin ja syvällisemmin kuin mihin ehkä olet tottunut. Voit itse arvioida, kuinka paljon jaksat tehdä terveytesi eteen eli paljonko ”siedät” muutoksia. Ongelmaasi lähestytään kokonaisvaltaisesta näkökulmasta. Sinun on mahdollista teettää syväluotaavia tutkimuksia, joita julkinen sektori ei käytä tai tunnista. Terveyden palauttaminen vaatii keskittymistä ja uuden opettelua. Usein sairausloma on tarpeen, jotta hoitopolulla päästään eteenpäin.

Terveysvastaanoton avulla voit osallistua aktiivisesti terveyhtymisprosessiin ja hoitopolun rakentamiseen ja tehostamiseen. Terveysvastaanoton avulla voit kulkea systemaattisesti kohti terveyttä – oppia ja tiedostaa kehon fysiologisia, biokemiallisia ja mikrobiologisia lainalaisuuksia. Voit hahmottaa omat oireet uudesta näkökulmasta ja vaikuttaa uuden tiedon sekä uusien tekojen avulla omaan hoitopolkuun ja tervehtymiseen.

Oirekuvan, voinnin sekä laboratoriotulosten perusteella ohjaan sinut tarvittaessa kokonaisvaltaisen lääkärin vastaanotolle, jolla on luvallasi käytössään hankkimani informaatio terveydentilastasi. Vastaanotto on mahdollista toteuttaa etänä, joka vaatii potilaalta vähemmän ponnisteluja terveystilanteen ollessa heikko.

Mihin Vitasalin terveysvastaanotto perustuu?

Terveysvastaanotto perustuu lääketieteelliseen, biologiseen, biokemialliseen, fysiologiseen ja mikrobiologiseen tutkittuun tietoon terveydestä. Vastaanotolle varataan aikaa riittävästi; sinua ei kehoteta rajoittumaan vain yhden vaivan kertomiseen vaan pyritään saamaan laajasti selville kaikki oireet ja tuntemukset ja niihin vaikuttavat syyt. Saat etenemissuunnitelman kirjallisena.

Terveysvastaanotolla potilas saa toivoa ja uskoa, että asioihin voidaan vaikuttaa ja oireiden syyt useimmissa tapauksissa voidaan selvittää.

Haluatko pysyä ajantasalla kokonaisvaltaiseen terveyteen liittyvissä asioissa?

Liittymällä Vitasalin sähköpostilistalle saat suoraan sähköpostiisi arvokasta tietoa terveydestä. Voit halutessasi poistua listalta milloin vain.