Vitamiinit, hivenaineet ja välttämättömät rasvahapot ovat aineita, joita keho ei pysty itse tuottamaan. Ne pitää saada ravinnosta. B12-puute kehittyy hitaasti. Pitkittynyt B12-vitamiinin puute voi aiheuttaa pysyviä ongelmia kehoosi.

B12- ja folaatti ovat elintärkeitä elimistön toiminnalle. B12- ja folaatti vitamiinit kuuluvat monella tavalla yhteen, mutta käsittelen tässä blogissa pääosin B12- vitamiinia.

B12-vitamiinin puute aiheuttaa vakavia terveyshaasteita. Kiinnitä ajoissa huomiota oireisiisi.

Jos olet terve, mahalaukun parietaalisolut tuottavat ’sisäistä tekijää’ (intrinsic factor, IF), jota B12-vitamiini tarvitsee välttämättömästi, jotta voisi imeytyä ohutsuolesta ja tuottaa terveyttä sinulle.

Sisäisen tekijän puuttuminen, esimerkiksi autoimmuunisairauden takia, johtaa pernisiöösiin anemiaan, joka on kuolemaan johtava tauti ilman hoitoa. Hoitona on  B12- injektio.

Epäiletkö B12-vitamiinin puutosta? Tee oirekysely sähköisesti: https://vitasal.fi/b12-vitamiinin-puutteen-oirekartoitus/

Suolistovaivat ovat yleistyneet huolestuttavasti. B12 on elintärkeä ihmiselle, muiden vitamiinien, hivenaineiden ja välttämättömien rasvahappojen lisäksi. B12 ei pääse toimimaan kehossa optimaalisesti, mikäli vatsa ei ole kunnossa. Hapoton vatsa on yleinen ja liian tuntematon syy moniin oireisiin. B12-vitamiini eikä folaatti pääse toimimaan hapottomassa vatsassa. B12-vitamiinin puute on yleistä yli 65-vuotiailla, koska B12-imeytyminen ei ole ikääntymisen myötä enää yhtä tehokasta kuin ennen.

B12- ja folaattitasojen mittaamiseen verikokeilla liittyy muutamia haasteita, jonka takia enempi on parempi kuin vähempi, kun otatat verikokeita. Tarvitset paljon informaatiota, jotta pääset korjaamaan heikosti toimivia kohtia kehossasi.

B12- ja folaatti imeytyvät suolistossa samassa kohdassa kuin monet muut ravintoaineet. Ravintoainemittausten (esimerkiksi rauta- ja D-vitamiinitaseen mittaus) avulla voit vetää johtopäätöksiä B12 – ja folaattitaseista, laboratoriokoe- ja oirekyselyiden lisäksi.

Mikäli sinulla on B12- vaje, niin siitä suora johtopäätös on se, että folaattiakaan ei ole riittävästi. Folaatti ei pääse ilman B12- vitamiinia solujen sisälle.

B12-vitamiinistatus vaikuttaa solun sisäiseen foolihappopoitoisuuteen, mikä tulee muistaa tutkimuksia tulkitttaessa. Ilman B12- vit foolihappo ei pääse solujen sisälle. Vain metyloity foolihappo (metyylitetrahydrofolaatti) pääsee veri-aivoesteen läpi tukemaan neurotransmitterituotantoa.

Geenivirheet saattavat olla esteenä B12- ja foolihapon toimivuudelle kehossa. Mikäli olet syönyt B-vitamiineja ja folaattia, ja olosi on edelleen huono, niin geenivirhe on yksi mahdollinen syy. Vaihda ravintolisä aktiiviseen muotoon (esim. Puhdistamon B-complex).

Metyylitetrahydrofolaattiredukataaseientyymien MTHFR: geneettinen polymorfismi on yleinen syy metyloimattoman foolihapon toimimattomuuteen. Käytä aktiivisia folaattituotteita ja arvioi, saatko paremman vasteen tällaisella tuotteella.

Dysbioosi tai SIBO tarkoittaa mikrobien epätasapainoa suolistossa. Monet epäedulliset mikrobit hyötyvät B12- ja folaatista; ne lisääntyvät B-vitamiinien avulla. Suolisto-oirehtijoiden tulee vitamiini-ja hivenainetankkausten sijaan keskittyä suolen pinnan tervehdyttämiseen (jos tarpeen/oireita), ruuansulatuksen tukemiseen, haitallisten mikrobien häätöön (ab tai luonnolliset tuotteet) sekä hyvien mikrobien istuttamiseen.

B12 – vitamiinin puutteen diagnostiikassa käytetyt tutkimukset

Tärkeimmät B12-vitamiinin mittaamiseen liittyvät tutkimukset.

PVK

Hb

MCV

PVK eli pieni verenkuva tai perusverenkuva, sisältää mm. hemoglobiini-arvon (Hb) ja punasolujen tilavuuden (MCV) mittauksen

Mikäli Hb on matala, se tarkoittaa anemiaa. Anemia voi johtua esimerkiksi raudanpuutteesta tai B12-vitamiinin puutteesta.

Kohonnut MCV (punasolujen tilavuus) arvo voi viitata B12- tai folaatin puutteeseen

Myös muut punasolujen indeksit on syytä arvioida; jos arvot ovat yläkolmanneksessa, kyseessä voi olla B12 ja/tai folaatin puute

B12 –vit

tai

B12-TC-2

B12-Vit -verikoe mittaa B12-vitamiinin kokonaispitoisuuden seerumista

B12-TC- 2 mittaa aktiivisen B12-vitamiinin pitoisuuden. B12-TC2 tarkoittaa transkobalamiiniin sitoutunutta ja biologisesti aktiivista B12-vitamiinia

B12-vitamiinin puutoksen selvittämiseen käytetään ensisijaisesti aktiivisen B12-vitamiinipitoisuuden (S-B12-TC2) määritystä. Joidenkin lähteiden mukaan B12-vit mittaukseen sisältyy paljon virheellisiä tuloksia.

Osa asiantuntijoista käyttää edullisempaa B12-vit laboratoriokoetta yhdessä muiden laboratoriokokeiden kanssa, joiden perusteella voidaan arvioida B12- ja folaattipoitoisuuksien määrää kehossa.

Folaatti Folaatti voidaan mitata punasolusta tai seerumsita
Hcyst Hcyst tarkoittaa homokysteiiniä. Hcyst arvojen kohoaminen voi viitata B12- ja folaattitasojen mataluuteen kehossa. Viitteiden ulkopuolella, tai ala- tai yläkanttinen homokysteiiniarvo viittaa häiriintyneisiin prosesseihin kehossa.
Gastropanel Gastropanel verikoe selvittää, onko henkilöllä autoimmuunitaudin aiheuttama atrofinen gastriitti ja siitä johtuvia riskitekijöitä tai onko sinulla B12- vit (ja monien muiden ravintoaineiden) imeytymishäiriö. Tutkittavat biomarkkerit ovat pepsinogeenin ja gastriini17 eritys sekä helikobakteeri-vasta-aineet
Gastroskopia Gastroskopia on tähystystutkimus. Gastroskopiassa sekä nähdään mm. helicobakteeri ja limakalvon mahdollinen atrofisuus eli surkastuneisuus tai kuihtuneisuus sekä paljon muita asioita

B12- ja folaattiverikokeet kertovat niiden kokonaispitoisuuden veressä. B12- ja folaatilla on monia muitakin tehtäviä kehossa, kuin kiertää veressä ja toimia siellä. Kyseiset labrat eivät mittaa niiden metylaatiokykyä tai biokemiallista toimivuutta. Viimeksi mainittuja asioita voidaan arvioida B12-TC2 ja homokysteiiniverikoetulosten avulla.

Mitkä ovat hyvät B12- hyvää toimintaa kuvaavat laboratoriokoearvot?

Viitearvolla tarkoitetaan pitoisuutta, joka jokaisella tulisi olla veressään. Pääosin pitoisuuksia voidaan tutkia sekä veren seerumista (S) että plasmasta (P), tietyissä tilanteissa myös punasolusta (E).

Käypä hoito -suositusten laboratorioviitearvot ovat hyvin laajat. Kiinnitä huomiota, onko arvosi viitteen alakolmanneksessa, keskellä vai yläkolmanneksessa. Kokonaisvaltaisella puolella tavoitteet on usein tarkemmin määriteltyjä. Analysoi laboratoriotuloksiasi kokonaisvaltaisen asiantuntijan kanssa.

B12-vitamiinin ja folaatin mittauksiin liittyy useita haasteita. Sen takia oirekartta on tärkeä apuväline sekä riittävän laaja laboratoriokoearsenaali.

Vaikka B12-vitamiinin kokonaispitoisuus olisi viitearvojen sisällä, B12-vitamiinin puutos voi silti olla mahdollinen. Jos B12- ja folaattiarvot ovat viitteissä, mutta voit huonosti, niin etene kirjaamalla ylös oireet (esim. piparkakkukieli, kipeät jalkapohjat, pistelyt/tunnottomuus raajoissa, kongnitiiviset ongelmat jne.). Viitearvojen raja-alueilla B12- puutos on mahdollinen ja aina on otettava lisälaboratoriotutkimuksia. Pyydä tarvittaessa

PVK

Homokysteiini

Metyylimalonaatti – laboratoriokokeet

Kuten B12- vtiamiinimääritys, myös foolihappomääritykset mittaavat ainoastaan elimistön foolihappovarastoja eivätkä sen biokemiallista aktiivisuutta. Korkeat pitoisuudet eivät ole tae toimivasta foolihappoaineenvaihdunnasta.

Metyylitetrahydrofolaattiredukataaseientyyminen geneettinen polymorfismi on yleinen syy metyloimattoman foolihapon toimimattomuuteen

B12- ja folaattiverikokeet kertovat niiden kokonaispitoisuuden veressä. B12- ja folaatilla on monia muitakin tehtäviä kehossa, kuin kiertää veressä ja toimia siellä. Kyseiset labrat eivät mittaa niiden metylaatiokykyä tai biokemiallista toimivuutta.

Korkeat B12-vitamiinitasot eivät ole ongelma, joskaan se ei automaattisesti tarkoita sitä, että sinulla on hyvät B12-vitamiinitasot.

B12- puutokseen liittyviä verikokeita ja tavoitearvoja

Aktiivinen B12-vitamiini

(S-B12-TC2)

Puutostila:

alle 20 pmol/l

Mahdollinen puutos:

20–70 pmol/l

Riittävä saanti:

yli 70 pmol/l

hyvä arvo yli 100

optimaalinen arvo yli 128

B12-vitamiini

(S-B12-Vit)

viitearvo:

138–650 pmol/l

Tulos alakanttinen tarkoittaa viitteen alakolmannekseen sijoittuvaa arvoa

138 – 307 arvot kuuluvat alakolmannekseen

Tulos on keskellä, kun arvo on noin 250 (tämä ei ole riittävä arvo) Hyvä arvo:

Yli 500 pmol/l

myös Hcyst pitää olla 5-8 välillä

Punasolun tilavuus

MCV

(E-MCV)

Viitearvo:

85-95 ft

Matala arvo voi viitata raudanpuutteeseen Keskellä oleva arvo voi olla hyvä tai voi olla niin, että on yhtä aikaa raudanpuute sekä B12-vit ja folaatin puute Yläkanttinen MCV arvo voi viitata B12- vit ja folaatin puutteeseen
FS- folaatti

Viitearvo yli 6 nmol/l

Viitearvo yli 6  nmol/l Tavoitearvo yli 15 nmol/l
fE-folaatti

viitearvo yli 360 nmol/l

Viitearvo yli 360 nmol/l Tavoitearvo yli 500 nmol/l
Hcyst Viitearvo 4-10 umol/l Tavoitearvo 4-8 umol/l
Metmal Tätä käytetään jatkotutkimuksissa lääkärin määräyksestä

pmol/l tarkoittaa pikomoolia litrassa, nmol/l nanomoolia litrassa ja umol/l mikromoolia litrassa

Viitearvot ovat usein haitallisen laajat. Kiinnitä huomiota, onko tulos ala- tai yläkolmanneksessa vaiko keskellä. Tavoitearvot on kokemuksen perusteella muodostettu käsitys, mitä arvoja terveillä ihmisillä on.

B12- ja folaattiverikokeet kertovat niiden kokonaispitoisuuden veressä. B12- ja folaatilla on monia muitakin tehtäviä kehossa, kuin kiertää veressä ja toimia siellä. Kyseiset labrat eivät mittaa niiden metylaatiokykyä tai biokemiallista toimivuutta. Metylaatiokykyä ja biokemiallista toimivuutta arvioidaksesi tarvitset myös homokysteiini ja B12-TC2 -laboratoriokoetulokset.

B12-vitamiinitasolle ei ole ylärajaa. Korkeat arvot eivät ole ongelma.

Voit testata B12-vitamiinin toimivuutta ja riittävyyttä ottamalla B12-vitamiini injektion (pyydä esim. terveyskeskuksesta). Jos virkistyt B12-vitamiinipistoksesta, sinulla ei ole ollut riittävästi sitä kehossasi. B12-injektiot eivät ole kovin yleinen hoitomuoto, joten voi olla, että et saa pistosta vaikka sitä pyytäisit tai tarvitsisisit. Stressitilanteessa B12-vitamiinin tarve lisääntyy, joten se on hyvä ja turvallinen hoitomuoto moneen tilanteeseen sen lisäksi, että se on hyvä tapa testata, kärsitkö B12-vitamiinin puutoksesta tai imeytymishäiriöstä.

Miten B12 – vitamiinipuutosta hoidetaan?

Selvitä B12- ja folaatin puutteen syy. Syy voi löytyä ravitsemuksesta, ravintoaineiden imetymisestä, autoimmuunisairauksista, atrofiasta, helicosta, dysbioosista tai esimerkiksi SIBOsta.

Keskustele asiantuntijan kanssa, tarvitsetko aluksi / jatkossa aina B12- vitamiinipistoksia.

Mikäli kärsit moninaisista suolisto-oireista, pyri saamaan B-vitamiinit infuusiona tai pistoksena. Jos tämä ei ole mahdollista, valitse nestemäisiä ja suihkevalmisteita. Valitse valmiste, jossa B12-vitamiinia ja folaattia on aktiivisessa muodossa. Voi olla, että suoliston hoidon ajaksi sinun on syytä tauottaa B-vitamiinien nauttiminen, koska epäedulliset mikrobit saattavat saada puhtia ja lisääntyä niiden ansiosta.

B12-vitamiinin tutkimus on aloitettu jo 1800-luvulla. 1930 – luvulla havaittiin, että suoliston bakteerifloora liittyy pernisiöösiin anemiaan. Nykykeskustelussa epäedullinen mikrobisto erilaisten oireyhtymien ja sairauksien taustalla jätetään liian usein huomiotta. Lapamato ja heisimato on liitetty pernisiöösiin anemiaan viime vuosisadalla. Vaikeissa imeytymistapauksissa suoliston mikrobiston tutkiminen on välttämätöntä. Lue lisää täältä:

Suurin osa B12-vitamiinivalmisteista on syankobalamiini-muodossa. Terve keho muuttaa syanokobalamiinin aktiiveksi metyylikobalamiiniksi. Jos sinulla on geenivirhe, tätä ei tapahdu ja tarvitset valmisteen aktiivisessa muodossa (esimerkiksi Biomedillä ja Puhdistamolla näitä tuotteita).

Onko sinulla kokemus mahalaukun atrofisoitumisesta? Saatko vastetta suihkeista tai nestemäisistä B12- ja folaattivalmisteista vai pitääkö sinun ottaa infuusiona tai pistoksena ne? Kirjoita kokemuksesi kommenttikenttään tai kerro minulle posti@vitasal.fi. Haastattelen professori Markku Partista Vitasalin podcastiin, jonka jälkeen meillä on käytössämme runsaasti kokemustietoa niin diagnostiikasta kuin hoidostakin.

Jos olet kärsinyt jo pitkään B12- ja folaatin puutoksista, sinulla on hyvin todennäköisesti monia muitakin puutoksia kehossasi. Keskustele asiantuntijan (esimerkiksi Vitasal terveysvastaanotto posti@vitasal.fi) kanssa, miten arvioidaan suolistosi imeyttämiskyky ja miten siihen reagoidaan.

Ravintoainepuutokset, hapoton vatsa tai gastriitti ei kehity yhdessä yössä. Mikäli tilasi on edennyt pernisiöösiin anemiaan, on lähes varmaa, että sinulla on hapoton vatsa, sekä atrofinen gastriitti. Testaa se näillä ohjeilla, onko sinulla hapoton vatsa.  Hapottoman vatsan hoito on välttämätöntä ja se pitää tehdä kokonaisvaltaisesti. Lue täältä lisää

Eläinperäisissä tuotteissa on paljon B12-vitamiineja. Vihreissä tuotteissa on runsaasti folaattia. Tuoretta maksaa käytettiin viime vuosisadalla B12-vitamiinin puutteen hoitoon. Tästä hoitomuodosta en ole nykypäivänä kuullut. B12-vitamiinin puutteeseen on nautittu jopa maksauutetta tai raakaa maksaa. Onko sinulla hoitokokeiluja näillä tuotteilla? Kirjoita kommenttikenttään tai posti@vitasal.fi

Vitamiinit ja hivenaineet tarvitsevat monipuolista ravintoa imeytyäkseen ja toimiakseen hyvin kehossa. Mikäli suolistosi pystyy suoriutumaan sille annetuista tehtävistä ilman epäedullisia mikrobeja, suolisto tuottaa mm. mielihyvähormoni serotoniinia sekä monia entsyymejä. Syö monipuolisesti ja ravintorikkaasti, niin suolisto voi hyvin. Monipuolisesti ja ravintorikkaasti syöminen ei riitä, jos suolistossa on vaikkapa parasiitteja ja/tai hiivaa oireiden aiheuttajina. Poista suolistostasi tekijät, jotka aiheuttavat B12- ja folaattipuutosta.

B12- ja folaatin puutokseen liittyviä tiloja tai sairauksia

B12- ja folaatin puute tarkoittaa sitä, että keholla ei ole riittävästi käytössä välttämättömiä B12- ja folaattia energiantuontantoon, DNA-synteesiin, ja montaa muuta tapahtumaa varten

Hapoton maha tarkoittaa sitä, että mahalaukun limakalvon solut eivät tuota tarvitsemaansa suolahappoa riittävästi

Atrofinen gastriitti on autoimmuunisairaus, joka tuhoaa mahalaukun parietaalisolut

Pernisiöösi anemia on B12- vitamiinin vähäisestä imeytymisestä johtuva vakava autoimmuunisairaus. Sinulla voi olla B12- vitamiinipuutos (tilapäisenä ongelmana) ilman pernisiöösiä anemiaa

Oirekartoitus on ehdottoman tärkeää, mutta on tiedostettava, että mahalaukun atrofia eli surkastuma ja siitä seuraavat B12- vitamiinin ja muiden ravintotekijöiden imeytymishäiriöt ovat usein oireettomia. Jos atrofia johtuu helikobakteerista, oireina voi esiintyä ylävatsakivut, ylävatsaturvotus, pahoinvointi, oksentelu, joksin helikobakteerikin voi olla oireeton.

Atrofinen gastriitti voi muodostua siis helikobakteeri-infektion seurauksena tai syntyä autoimmuunitautien (keliakia, DM1, reuma) seurauksena. Vaikea-asteinen surkastuma eli atrofia aiheuttaa hapottoman mahan. Hapoton maha voi olla seurausta myös pitkäaikaisesta happosalpaajien käytöstä, liiasta hiilihappojuomien käytöstä, ikääntymisestä sekä monesta muusta syystä.

Mahalaukun limakalvon surkastuma eli atrofia johtaa liitännäissairauksiin kuten raudanpuuteanemiaan ja pernisiöösianemiaan raudan ja B12 imeytymisongelmien seurauksena.

B12-vitamiinin puutteen oireita

Reagoi heti, mikäli sinulla on nk.

piparkakkukieli,

halkeileva kieli,

tulehtunut kieli,

jalkapohjat kipeät,

puutumis/pistelyoireita raajoissa.

Nämä viittaavat pernisiöösiin anemiaan.

Alla muita B12- vitamiinin puutteeseen liittyviä oireita:

kogniitiivinen hidastuminen

unohtelu

muistihäiriöt (nimet, kasvot, numerot)

dementia

Kivut

Hermokivut

Sykkeen nousu

Epäsäännöllinen syke

Stressaantunut olo

Runsaat kuukautisvuodot

Huono tai huonontuva näkö

Ruokahaluttomuus

Painon putoaminen

Ruuansulatusongelmat

Ummetus tai turvotus

Heikentynyt immuunipuolustus

Alhainen verenpaine

Yllättäen ilmaantuneet harmaat hiukset

Maksa- tai sydänongelmat

Lihasheikkous

Polyneuropatia

ääreisverenkiertohäiriö

Tasapaino-ongelmat

Aloitekyvyttömyys, hitaus

Depressio

Väsymys, apatia

Mielialavaihtelut, ärtyvyys

hämmentyneisyys

masennus tai mielialahäiriöt

ärtyneisuus

unettomuus

näköhäiriöt

perifeeriset tuntohäiriöt

heikkous, joka voi johtaa paraplegiaan tai virtsanpidätysvaikeuteen

häiriintynyt asentotunto

vaurioitunut värinätunto

ataksia

Epänormaalit syvät jännerefleksit

Extrapyramidaaliset merkit (esim. Dystonia, dysartria, jäykkyys)

Levottomat jalat -oireyhtymä

steriliteetti

Professori Satu Pekkalan (mikrobiologia) podcast haastattelu suoliston epätasapainosta – tähän liittyy olennaisesti myös B12 – vitamiinipuutos!

 

Haluatko pysyä ajantasalla kokonaisvaltaiseen terveyteen liittyvissä asioissa?

Liittymällä Vitasalin sähköpostilistalle saat suoraan sähköpostiisi arvokasta tietoa terveydestä. Voit halutessasi poistua listalta milloin vain.